SU BUHAR DİFÜZYONU DİRENCİ

Özellikle dışardan ısı yalıtımı sistemlerinde su buharı difüzyon direnç faktörü yüksek malzemeler kullanıldığında, yani ısı yalıtım malzemesinin yapının soğuk olan yüzünde kullanılması sonucu, su buharının yapıdan atılması güçleşmekte ve yapının taşıyıcı eleman ve duvar kesitleri yoğuşma ve yapının duvarlarının iç yüzeylerinde de rutubetlenme ve küflenme oluşma riski artmaktadır. KLİMATHERM-EPS ve KLİMATHERM-KARBON'un buhar difüzyon katsayısı,dışardan yalıtım uygulamalarında tavsiye edilen 16 kg/m³yoğunluk değerleri için 20–40 aralığındadır. Bu buhar difüzyon katsayısı değerlerine sahip ısı yalıtım levhalarının dıştan ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılmasıyla; yapının taşıyıcı eleman ve duvar kesitlerinde yoğuşmaya ve yapının iç duvarlarında rutubetlenme ve küflenmeye sebebiyet verilmez.